Visoka koncentracija peludi korova

Praćenje koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku za područje Sisačko-moslavačke županije provodi se kontinuirano na mjernim postajama koje obuhvaćaju gradove Kutinu, Popovači i Sisak.

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se i peludna prognoza te se izdaju određena upozorenja.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije stoga obavještava građane da u zraku na području spomenutih gradova trenutno prevladava niska koncentracija peludi trava dok pelud korova dolazi u visokim koncentracijama. Napominju i kako pelud ambrozije dolazi u niskim do umjerenim koncentracijama,

stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!