Obilazak divljih odlagališta na području Kutine

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu pročelnika Eduarda Gelešića i Roberta Kolenca te predstavnika Udruga Roma, Eko Moslavine d.o.o. i Hrvatskih šuma obišao je lokacije na kojima se bez dozvole odlaže otpad na kraju Radićeve ulice, prema Lonjskom polju te na još par lokacija u gradu. U sklopu obilaska pojedinih lokacija, tema sastanka je bila i predstojeća Zelena čistka te načini za rješavanje postojećih „divljih“ odlagališta otpada.


„Briga o okolišu je zadatak svakog pojedinca, te je na svima nama voditi brigu o otpadu i adekvatno ga zbrinjavati. U Kutini postoji Reciklažno dvorište u koje je moguće oko 40 vrsta otpata odložiti bez ikakve naknade, samo ga je potrebno prethodno sortirati. Uz sva naša nastojanja da kao Grad vodimo brigu o odlagalištima otpada, puno više možemo učiniti kao pojedinci vodeći brigu o istima. Ovakvih „divljih“ odlagališta u gradu je nekoliko, velikom većinom se nalaze u prirodu, dalje od kuća, a nerijetko su na području Moslavačke gore i Lonjskog polja. Ovim putem pozivam sve vas sugrađane da zajedno vodimo brigu o našem gradu te sortiramo i recikliramo otpad. U idućoj Zelenoj čistki nastojat ćemo sanirati područja na kojima se nalazi otpad, no trebamo svi zajedno uložiti dodatne napore, prije svega u edukaciju te pronaći dugotrajnije rješenje kako se nova odlagališta ne bi iznova otvarala“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić. (www.kutina.hr)