Kutinčani u Zajednici kulturno umjetničkih udruga SMŽ

Predstavnici Gradskog saveza KUD-ova i kulturno umjetničkih udruga s područja Kutine prisustvovali su godišnjoj izborno izvještajnoj Skupštini Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko moslavačke županije koja je jučer održana u Sisku. Za predsjednicu Zajednice izabrana je Ivanka Roksandić, a za tajnika Ivan Mužek. Kako izvještava predsjednik Gradskog saveza KUD-ova Kutine, Darko Preglej, u upravni odbor od tri člana, imenovane su čak dvije Kutinčanke Slavica Moslavac i Jasminka Molnar, dok je u nadzorni odbor imenovana Lidija Balaško.