Izvršena rekonstrukcija prometnice u Kutinskoj ulici uz novi trgovački centar

U sklopu radova na izgradnji trgovačkog centra Spar, u Kutinskoj ulici u Popovači izvršena je i rekonstrukcija dijela županijske prometnice 3124 na dionici od rotora do mosta preko potoka Jelenke u dužini od oko 180 metara.

Radove je inicirao investitor trgovačkog centra u cilju omogućavanja kvalitetnog i sigurnog pristupa novom objektu. U okviru ovih radova izvršena je i rekonstrukcija pješačke staze kao i javne rasvjete uz taj dio prometnice.