Županija prodaje dva vozila u svom vlasništvu

Sisačko-moslavačke županije objavila je Javni natječaj za prodaju službenih vozila u svom vlasništvu.

Predmet prodaje su službena vozila Hyundai Kona, elektric, godina proizvodnej 2019., čija je početna cijena 179.724,00kn i Toyota Corolla, benzinac, godina proizvodnje 2004., s početnom cijenom 5.313,00kn. Rok za predaju ponuda je 2. kolovoz, a natjecati se mogu  fizičke i pravne osobe.

Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja, a koji je, kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti tijekom prijave, objavljen na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % utvrđene početne cijene za službene automobile koji su predmet prodaje, na žiro račun Sisačko-moslavačke županije, IBAN: HR5623400091800003001 u korist Proračuna Sisačko-moslavačke županije. Prednost pri Javnom natječaju imaju ponuditelji koji ponude veći iznos prodajne cijene u odnosu na početnu cijenu, dok se ponude ponuditelja ispod utvrđene cijene neće razmatrati.

Ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva za prodaju službenih vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije imenovanog Odlukom župana. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja iz isključivo ispunjenje svih uvjeta Javnog natječaja, s priloženom, traženom, dokumentacijom, sadrži i najviši iznos prodajne cijene.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA KUPNJU SLUŽBENIH VOZILA – ne otvaraj“ na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Rimska 28, 44000 Sisak. O ishodu Javnog natječaj natjecatelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju službenih vozila.

Župan pridržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez posebnog obrazloženja. Dodatne informacije u svezi Javnog natječaja mogu se dobiti na broj 095/3965-480.