Privremena regulacija prometa – ul. Matije Gupca i Ruđera Boškovića

Obavještavamo sve građane Grada Kutine da se zbog izvođenja asfalterskih radova u periodu od 12.07.2021. – 13.07.2021. godine u ulici Matije Gupca privremena regulacija prometa navedenom ulicom radi na način da desni prometni trak gledajući prema sjeveru postaje jednosmjeran u smjeru sjevera i to od križanja s ulicom A. G. Matoša do križanja s Garičkom ulicom. Za dio ulice Matije Gupca iznad Garičke ulice ostaje dvosmjerna regulacija prometa.

Obavještavamo sve građane Grada Kutine da se zbog izvođenja radova priključaka na javnu odvodnju u periodu 12.07.2021. – 14.07.2021. godine za sav promet zatvara ulica Ruđera Boškovića u Kutini od spoja s ulicom Matije Gupca u dužini 300 m.

Obilazni pravac kretanja za stanovnike otvorenog dijela ulice Ruđera Boškovića je ulicom Jure Kašetalana, zatim Gojka Šuška i dalje otvorenim dijelom ulice Ruđera Boškovića.

U trenutku asfaltiranja ulice Matije Gupca ispred spoja s ulicom Jure Kaštelana, kao obilazni pravac kretanja u naselje Brunkovac biti će otvorena ulica Ruđera Boškovića.

Mole se građani za poštivanje nove regulacije prometa i oprez prilikom prometovanja navedenim ulicama.