Održana 1. radna sjednica Županijske skupštine

U Sisku je 22. srpnja održana 2. sjednica Županijske skupštine, a prisustvovalo joj je 36 od 37 izabranih vijećnika. Nakon polaganja prisege vijećnika koji nisu bili prisutni na konstituirajućoj sjednici, predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak izvijestio je o zaprimanju zaključaka o formiranju klubova vijećnika. U ovom će sazivu Županijske skupštine tako djelovati 3 kluba, najveći, Klub vijećnika HDZ-HSLS-HSS-HSP-HKS-HNS-SU predvodit će Marin Čačić, Klub vijećnika SDP-CENTAR Daniel Berdais, a Klub vijećnika Domovinskog pokreta Damir Markuš.

Tijekom Aktualnog sata vijećnici, njih 9, najviše su interesa iskazali o temama vezanima uz obnovu i određene pomoći nakon potresa, financijsku situaciju Županije te provođenje većih  projekata. S područja Moslavine pitanja županu uputili su vijećnici Damir Markuš i Mato Fofić.

Damir Markuš (DP) istaknuo je kako je Sisačko-moslavačka županija na području Grada Kutine osnivač određenim ustanovama, no, nažalost, ulaganja u njihovu obnovu i modernizaciju su gotovo nikakva, a jedan od primjera je i Tehnička škola Kutina. „Uz značajno sufinanciranje Grada Kutine i Petrokemije pristupilo se obnovi igrališta pored Tehničke škole,a Županija je nositelj tih radova. Radovi na rekonstrukciji igrališta su stali, a prema informaciji iz škole dosadašnji su izvedeni nekvalitetno i u smanjenom obimu. Npr.očekivalo se da će atletska staza biti širine 3m, a ona je 1m. Zanima me zašto su radovi prekinuti, tko će biti odgovoran za lošu kvalitetu i kada će uopće biti gotovi?- upitao je Markuš.

U svom odgovoru, Darjan Vlahov, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport istaknuo je kako je igralište napravljeno sukladno projektu kako ga je naručila Tehnička škola Kutina. „Projektom je tako predviđena atletska staza širine 1m, a iako su neki profesori u fazi izvođenja radova zatražili da se ona proširi na 3m, to je bilo nemoguće promijeniti, kako zbog procedure izvođenja projekta tako i zbog neposredne blizine postojeće staze uz Kutinicu. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, no, zbog lošeg vremena bili su usporeni.“ – pojasnio je pročelnik pritom istaknuvši kako Županija redovito ulaže u ovu ustanovu, a samo u prvih 6 mjeseci ove godine na sanaciju nakon potresa uloženo je 194 tisuće kuna, na nabavku informatičke opreme 181 tisuća kuna, mijenja se sustav kotlovnice i do sada je za taj projekt izdvojeno 300 tisuća kuna, obnovljeni su i sanitarni čvorovi, a ti su radovi iznosili više od 200 tisuća kuna, promijenjena je i stolarija vrijedna 85 tisuća kuna, a naručena je i energetska obnova zgrade škole i radionice koja će se pokrenuti u trenutku kad bude otvoren natječaj u novoj proračunskoj perspektivi Europske unije.

Markuš je također upitao kada će Županija započeti s radovima na izgradnji i uređenju prostora za Dom za starije i nemoćne u Kutini koji je planiran u sklopu Doma zdravlja. Župan Ivan Celjak istaknuo je kako se vezano uz taj projekt izradila projektna dokumentacija, a sljedeći korak je izrada dokumentacije potrebne za raspisivanje natječaja za izvođenje radova. „Mi smo svjesni da je velik postotak naših sugrađana stariji od 60 godina i svjesni smo da postojeći kapacitet Domova za starije i nemoćne nije dovoljan kako bi se zadovoljile potrebe naših sugrađana u zlatnim godinama i to je projekt koji će Sisačko-moslavačka županija sigurno u što skorije vrijeme nastaviti.“-rekao je župan.

Vijećnik Mato Fofić (HDZ) upitao je župana o financijskom stanju Sisačko-moslavačke županije istaknuvši kako je primijetio i smanjenje protokolarnih aktivnosti u odnosu na one u prethodnom mandatnom razdoblju.

Župan Ivan Celjak u odgovoru je naglasio kako su predstavnici Županije, posebice njegov zamjenik dosad odrađivali velik dio protokolarnih aktivnosti, no, u budućnosti, vjerojatno u određenim aktivnostima neće biti prilike za sudjelovanje zbog zauzetosti poslovima u Županijskoj upravi. „Jedan od najvažnijih ciljeva nam je stabilizacija financija kako bi osigurali sredstva za ulaganje u razvojne projekte te u obnovu objekata ustanova na području zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi  čiji je osnivač Županija. Naš je zadatak pripremiti svu dokumentaciju kako bi bili spremni za prijavu na natječaj iz Fonda solidarnosti. Imat ćemo, kako ste vi i rekli, menadžerski pristup.“-pojasnio je župan.

Upravo na obnovu, koja je i spomenuta, odnosilo se dosta točaka dnevnog reda. Svih pet odluka vezanih za obnovu zgrada javne namjene – školskih objekata oštećenih u potresima: Gimnazije Sisak, Osnovne škole „Mladost“ Lekenik – Područne škole Letovanić, Osnovne škole „Katarina Zrinska“ Mečenčani, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Gora i Srednje škole Glina prihvaćeno je jednoglasno. Županijski su vijećnici donijeli i Odluke o obnovi zgrada Opće bolnice Sisak, Doma zdravlja Sisak i Petrinja, te Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Također, imenovani su i odbori od važnosti za rad Skupštine i Županije, te je donesena Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine prema kojoj vijećnici imaju pravo na mjesečnu naknadu od 800 kuna neto, predsjednik Županijske skupštine od 1700 kuna, potpredsjednici od 1200 kuna, a članovi radnih tijela koje imenuje Županijska skupština za svoj će rad primati naknadu od 300 kuna po sjednici na kojoj su nazočni.