Dopunska edukacija za produljenje iskaznica za uporabu pesticida

U Domu kulture Popovača sutra s početkom u 18 sati održat će se dopunska edukacija za produljenje iskaznica za uporabu pesticida. Predbilježbe se vrše putem telefona na broj: 042 770 530, ili na mail adresu: infopesticidi@gmail.com

Naime, nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide, iste je prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.

Edukaciju provodi Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“.