U Dječji vrtić Ludina primljena sva djeca čiji su roditelji podnijeli zahtjev

Prema Odluci Upravnog vijeća u Dječji vrtić Velika Ludina u novu će pedagošku godinu krenuti sva djeca čiji su roditelji podnijeli zahtjev za upis. Riječ je o 11 mališana, a postoje još 3 upita, te će dječji vrtić primiti i tu djecu kada roditelji podnesu zahtjeve, ističe ravnateljica Dječjeg vrtića Tajana Lidmila. Ukupan broj djece u velikoludninskom vrtiću tako će i ove godine biti veći od 60, što opravdava i dogradnju objekta budući da su svi prostori iskorišteni.