Subvencije za uslugu odvoza otpada za samce

Eko Moslavina poziva građane koji imaju pravu na subvenciju odvoza otpada da podnesu zahtjeve za ostvarivanje tog prava.
Grad Kutina donio je Odluku o sufinanciranju 50% fiksnih troškova odvoza komunalnog otpada samačkim domaćinstvima s područja Grada Kutine koja ostvaruju prihode jednake ili manje od 2.500,00 kn, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja.
Korisnici koji zadovoljavaju tražene uvjete mogu podnijeti zahtjev i pripadajuću dokumentaciju Eko Moslavini d.o.o. Kutina.
Obrazac Zahtjeva se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Eko Moslavine i na blagajni tvrtke u Zagrebačkoj 1 u Kutini.