Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

U prostoru vijećnice održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. Na Dnevnom redu su bile 23. točke, a prisustvovali su joj svi vijećnici te je to bila i prilika da prisegu polože vijećnici koji su bili odsutni na konstituirajućoj sjednici. Predsjednik vijeća Vjekoslav Kamenšćak (HDZ) izvijestio je kako je zaprimio Sporazum HDZ-a i Liste grupe birača Zlatka Nežića o zajedničkom nastupanju u Klubu vijećnika čija je predsjednica Martina Kovač Crnčec (HDZ), a zaprimio je i Sporazum od strane SDP-a o formiranju Kluba vijećnika s predsjednikom Tomislavom Bišćanom.


Tijekom aktualnog sata načelnik je vijećnike upoznao s aktivnostima Općine u razdoblju od održavanja zadnje sjednice u prethodnom mandatu do danas, a pitanja su mu postavili: Tomislav Bišćan (SDP), Dražen Kralj (HSP) i Ivan Marečić (SDP).
„U Dugoj ulici u Velikoj Ludini nalazi se zapušteni voćnjak i u razgovoru s komunalnim redarom saznao sam da je taj slučaj prijavljen poljoprivrednom inspektoru. Zanima me u kojoj je fazi sada provedba rješavanja tog problema i može li Općina nešto poduzeti po tom pitanju s obzirom na to da ta zapuštena površina predstavlja ugrozu za stanovništvo čije su kuće u neposrednoj blizini?“ – upitao je Tomislav Bišćan (SDP)
Tomislav Bišćan pitao je u kojoj je fazi rješavanje problema zapuštenog zemljišta u Dugoj ulici.
Načelnik Dražen Pavlović u odgovoru je istaknuo kako će se nastojati riješiti taj problem, no, pitanje je vremena koliko je to brzo moguće. „Slične probleme imamo i u drugim našim naseljima. Poslan je već niz opomena i stvari idu na bolje. Mi ćemo i dalje ustrajati na rješavanju tih problema i krčenju tih zapuštenih površina, no, pitanje je vremena kada ćemo završiti s tim poslom.“ – pojasnio je načelnik.


Vijećnik Dražen Kralj (HSP) ukazao je na grešku u materijalima za Vijeće. Istaknuo je kako je Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina, uz člana stožera Daria Hegela piše pogrešna funkcija. „On je predsjednik DVD-a Velika Ludina, a ne zapovjednik, kako stoji u materijalima“ – pojasnio je Kralj, na što je referentica za administrativne poslove odgovorila kako je ta nepravilnost uklonjena ali vijećnicima nije poslan ispravak. Drugo pitanje vijećnika odnosilo se na Odluku o plaćanju priključaka na sustav vodovoda, odvodnje i struje koji se odnosi na stan koji je Općina prodala početkom godine. Privremena pročelnica Jelena Malekinušić pojasnila je kako u trenutku prodaje Općina nije imala saznanja o određenim teretima za tu nekretninu, a koje su platili novi vlasnici. „Praksa Općina do sada je bila da se nekretnine prodaju bez tereta te smo odlučili napraviti kompenzaciju i umjesto tereta koji su vlasnici platili sami, platili smo im određene priključke.“-pojasnila je Malekinušić.
Vijećnik je pitao i koliko je koštala dogradnja Dječjeg vrtića Ludina, a viši referent za financijske poslove Hrvoje Plašćar odgovorio mu je kako je riječ o iznosu od oko 7 milijuna kuna, te da će detaljan odgovor dobiti pisanim putem. Pisani odgovor vijećnik će dobiti i za pitanje o provedbi spora koji je DVD Mustafina Klada izgubio od Općine.
Ivan Marečić (SDP) upitao je načelnika postoji li mogućnost postavljanja klimatizacijskih uređaja u društvene domove koji se često koriste. Načelnik je istaknuo kako je klimatiziran samo Društveni dom u Velikoj Ludini koji se najčešće koristi, ali u sljedećem proračunu moglo bi se pristupiti i daljnjem rješavanju tog problema s obzirom na to da su temperature svakog ljeta sve više. „Za sad nismo imali nekih većih upita, no, kroz iduće proračunsko razdoblje mogli bi riješiti problem u 2 ili 3 veća doma, recimo u Vidrenjaku i Okolima, pa da u njih preusmjeravamo ljude koji održavaju neke veće proslave.“ – napomenuo je načelnik.


U daljnjim točkama dnevnog reda imenovani su odbori od važnosti za rad vijeća i općine, a za koje su pristigli prijedlozi od strane Kluba vijećnika HDZ-a.
Jednoglasno je za predsjednicu Odbora za Statut i Poslovnik te Odbora za školstvo i dodjelu stipendija imenovana je Martina Kovač Crnčec. Jednoglasno je odlučeno i kako će predsjednik Odbora za socijalnu skrb biti Dejan Faltis, Odbora za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja Mario Šćuri, te Odbora za sport i kulturu Marijo Pomahač. S 9 glasova ZA i 4 suzdržana (SDP) predsjednikom Odbora za Proračun i financije imenovan je Vjekoslav Kamenšćak. Rasprave je bilo jedino oko imenovanja Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu, a na kraju je s 12 glasova ZA i 1 PROTIV (Dražen Kralj (HSP)) predsjednikom imenovan Antonio Paušić.


U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina jednoglasno su imenovani Dejan Faltis kao predsjednik, te Martina Kovač Crnčec i Ivan Marečić kao članovi. U Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. s 9 glasova ZA i 4 suzdržana (SDP) imenovan je Zlatko Nežić, a u Nadzorni odbor EKO MOSLAVINE d.o.o. s 11 glasova ZA, 1 PROTIV (Dražen Kralj (HSP)) i 1 suzdržanim (Damir Belavić (nezavisni u Klubu vijećnika SDP-a) imenovan je Vjekoslav Kamenšćak.
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na čelu s predsjednikom, agronomom Vladimirom Bohatkom imenovano je jednoglasno. Isto tako jednoglasno je imenovano i Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine, a u kojem se uz Denisa Pedića (pravne struke), Lorenu Marjanović (geodetske struke), Vladimira Bohatku (agronomske struke) i vanjskog suradnika Nenada Kušca nalazi i Marijo Pomahač kao član općinskog vijeća.


Vijećnici su u daljnjem tijeku sjednice jednoglasno dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina te su jednoglasno donesli Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, a izabrali su i Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura za isti. Na prijedlog vijećnika Damira Belavića oglašavanjem na društvenim mrežama i dijeljenjem informacija putem udruga pokušat će se aktivirati što veći broj mladih u ovo savjetodavno tijelo. Sukladno proceduri, nakon provedenih izbora, jednoglasno je donesena i Odluka o potpisivanju financijske dokumentacije. Također, jednoglasno su usvojena i financijska izvješća Općine i proračunskih korisnika, vrtića i knjižnice, za prvo tromjesečje ove godine uz opasku vijećnika Dražena Kralja (HSP) da bi ona trebala biti detaljnija, za što je viši referent za financijske poslove Hrvoje Plašćar pojasnio kako je izgled tih izvješća propisan Zakonom, a detaljna se na uvid vijećnicima daju na kraju tekuće godine.
Također, usvojeno je i Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. za 2020. godinu. Načelnik Dražen Pavlović istaknuo je kako je riječ o poduzeću koje stabilno posluje, a trenutno je u provedbi jednog velikog projekta „Aglomeracija Kutina“, te ga posebno veseli da u njihovim planovima vidi i projekt „Aglomeracija Velika Ludina.“ “O važnosti tih projekata već smo pričali. Gotovo sva naša naselja, a uskoro se nadam i Ludinica, imaju riješen vodovod stoga nam je primarni cilj nastaviti s projektom kanalizacije. Prvo planiramo završiti kanalizaciju u Velikoj Ludini i Vidrenjaku, tamo već imamo neke dijelove napravljene, a potom bi krenuli prema Okolima i Grabrovom Potoku, dakle u taj ravničarski dio naše općine. Nakon toga cilj nam je obuhvatiti i naselja na sjeverozapadu općine, a sve to predviđeno bi bilo tim projektom. Mora naglasiti kako je sama priprema i provedba tog projekta dugotrajna stoga ćemo još koju godinu morati pričekati na njegovu realizaciju.” – pojasnio je načelnik.
Vijećnici su jednoglasno donesli i Odluku i usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 2020. godini, kao i Odluku o prodaji nekretnina u općinskom vlasništvu.
Na samom kraju jednoglasno je donesena i Odluka o prodaji udjela u trgovačkom društvu Moslavački list. „O prodaji razmišljamo već nekoliko godina, a temeljem procjene 25% udjela koliko mi imamo u tom poduzeću u iznosu od 285.488,50 kuna odlučili smo sada tu stvar privesti kraju. Grad Kutina zainteresiran je za naš udio, naime, oni žele biti i većinski vlasnici, a mi smatramo da nam vlasništvo u tom poduzeću nije od koristi stoga u sljedećih nekoliko mjeseci želimo završiti tu priču.”- pojasnio je načelnik.


Nakon ljetne stanke vijeće će ponovno zasjedati u kolovozu kada se očekuje formiranje savjeta mladih, donošenje daljnjih odluka o dugoročnom zakupu i prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta te donošenje odluke o dodjeli godišnjih nagrada i priznanja.