Mjere za jačanje gospodarstva i obrtništva u našoj županiji

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima na radnom se sastanku susreo s predsjednikom obrtničke komore SMŽ Adolfom Cvancigerom i suradnicima te predstavnikom SIMORA-e. Razgovaralo se o programu poticajnih mjera za jačanje gospodarstva i obrtništva u našoj županiji. Ovo je prvi u nizu sastanaka kojima je cilj da se zajedničkim prijedlozima i aktivnostima stvore preduvjeti za širenje poslovanja i novih zapošljavanja u obrtima na području Sisačko-moslavačke županije.