Dopunska edukacija za produljenje iskaznica za uporabu pesticida u Popovači

U Popovači će se održati dopunska edukacija za produljenje iskaznica za uporabu pesticida.

Naime, nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide, iste je potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.

Edukaciju provodi Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“, kao ovlaštena institucija Ministarstva poljoprivrede.

Za sudjelovanje na predavanju za produženje iskaznica 29.06.2021. s početkom u 17:00h u Domu kulture u Popovači, potrebno je prijaviti se na telefon 042 770 530 ili mail infopesticidi@gmail.com.

Fotografija: savjetodavna.hr