Uskoro počinje gradnja sortirnice otpada kod gradskog odlagališta otpada u Kutini

Sortirnica otpada u Kutini počet će se graditi ove godine. Projekt se sufinancira iz Europskog kohezijskog fonda te je raspisan Natječaj za izbor izvođača radova. Rečeno je to na početnoj konferenciji na kojoj je projekt predstavljen javnosti. Sortirnica će se graditi uz Reciklažnog dvorište u blizini gradskog odlagališta otpada.

Josipa Kos, voditeljica projekta dodala je kako će se u pogonu razvrstavati odvojeno prikupljeni korisni otpad i glavne ciljeve projekta.

Josipa Kos, RA Mrav, voditeljica projekta

Projekt su zajednički pripremili RA Mrav, Eko Moslavina i Grad Kutina. Projekt je odobren te je u veljači ove godine potpisan i Ugovor o sufinanciranju projekta iz Kohezijskog fonda EU.

     Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav Grada Kutine rekao je kako je kapacitet sortirnice u jednoj smjeni gotovo 4 tisuće tona otpada godišnje.

Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav Grada Kutine

Grad Kutina uspješno je uveo novi sustav gospodarenja otpad te je izgradnja sortirnica novi iskorak u poboljšanju tog sustava, rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

Zlatko Babić, graodnačelnik Kutine

Gradonačelnik Kutine čestitao je i zahvalio RA Mrav, Eko Moslavini i UO za komunalni sustav na uspješnoj pripremi ovog projekta te je pozvao građana da i dalje daju svoj doprinos u unapređenju sustava upravljanja otpadom u Kutini.

     Vrijednost projekta izgradnje sortirnice otpada u Kutini iznosi gotovo 18 mil kn te se iz EU kohezijskog fondova sufinancira sa 85%, odnosno 15.1 mil. kn.

     Početak rada sortirnice otpada u Kutini najavljuje se krajem 2022. godine.

O PROJEKTU:

Naziv projekta: 

     Reciklažo dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada,

         Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedba:

     23.03.2020. – 15.09.2022.

Početak rada sortirnice – kraj 2022. godine

PT 1 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

PT 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost / Grad Kutina

Korisnik bespovratnih sredstava – Grad Kutina

Projektom će se izgraditi i opremiti postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnica).

Sortirnica je građevina namijenjena unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, u kojoj se razvrstava, mehanički obrađuje te skladišti odvojeno prikupljeni otpad.

 Sortirnica će biti izgrađena na adresi Ulica Stjepana Radića 298, k.č.br. 9679 k.o. Kutina.

Grad Kutina sklopio je Sporazum o zajedničkom korištenju Sortirnice sa sljedećim JLS-ovima:

Grad Garešnica

Grad Petrinja

Grad Popovača

Općina Velika Ludina

Općina Lipovljani

Općina Velika Trnovitica

Općina Berek

Općina Hercegovac

Ukupni broj stanovnika: 83.332

Ukupna količina miješanog komunalnog otpada (2018.): 13.716 t

Ukupna vrijednost projekta:

     17.994.723,73 Kn

Bespovratna sredstva:

     15.146.402,32 kn, 85% EU (Kohezijski fond)

Cilj projekta:

     Doprinijeti povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Pokazatelji:

     1. Ukupna planirana količina sortiranog otpada koji je pogodan za recikliranje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole iznosi 4.136 tonu

2. Izgrađena sortirnica i ishođena uporabna dozvola

AKTIVNOTI U PROJEKTU:

PRIPREMA:

Izrada projektne dokumentacije – 2017 – 2020. – PROVEDENO

Izrada i donošenje Iz

mjene Programa gospodarenja otpadom – PROVEDENO

Izrada CBA analize – lipanj 2020. – PROVEDENO

Sklapanje Sporazuma o zajedničkom korištenju sortirnice – PROVEDENO

Prijava projekta – lipanj 2020. – PROVEDENO

Sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – veljača 2021. – PROVEDENO

PROVEDBA

Izvođenje radova – 2021. – 2022.

Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti – 2021. – 2022.