Šest kandidata za župana, osam lista za Županijsku skupštinu

Objavljene su kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova županijske skupštine, župana i zamjenika župana, te zamjenika župana iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine.

U našoj županiji šest je kandidata za župana:

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. Kandidat: DANIEL BERDAIS

Kandidatkinja za zamjenicu: MARINELA PERKOVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

CENTAR

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS

ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

2. Kandidat: IVAN CELJAK

Kandidat za zamjenika: MIHAEL JURIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

3. Kandidatkinja: LUCA GAŠPAR ŠAKO

Kandidatkinja za zamjenicu: LJILJANA LAMPERT

MOST

4. Kandidatkinja: ADELINA IVKOVIĆ

Kandidatkinja za zamjenicu: NATALIJA ANTIĆ BJELAC

NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

5. Kandidat: DAMIR MARKUŠ

Kandidatkinja za zamjenicu: INES SIMIĆ

DOMOVINSKI POKRET – DP

6. Kandidat: IVO ŽINIĆ

Kandidat za zamjenika: GORAN MARKOVAC

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Osam je lista za županijsku skupštinu:

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: DAMIR MARKUŠ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj kandidacijske liste: IVAN CELJAK

3. MOST

Nositeljica kandidacijske liste: LUCA GAŠPAR ŠAKO

4. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

Nositelj kandidacijske liste: DARINKO DUMBOVIĆ

5. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositeljica kandidacijske liste: MIRJANA OLUIĆ

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

CENTAR

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS

ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

Nositelj kandidacijske liste: DANIEL BERDAIS

7. STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP MIJADŽIKOVIĆ

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: IVO ŽINIĆ

Kandidaturu za zamjenika župana iz redova srpske nacionalne manjine istakla su tri kandidata:

1. Kandidat: DUŠAN BJELAJAC

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidatkinja: MIRJANA OLUIĆ

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

3. Kandidat: MILAN VUKELIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA