Program rada Savjeta mladih Općine Velika Ludina za 2021. godinu

Općina Velika Ludina objavila je Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu. Ovo savjetodavno tijelo Općine promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Aktivnosti koje su sadržane u Programu rada proizlaze iz djelokruga Savjeta mladih utvrđenim Zakonom.

U svom programu stoga ističu: sudjelovanje u zaštiti, čišćenju i održavanju okoliša, uspostavljanje kontakta sa udrugama, društvima i ostalim institucijama na području Općine radi zajedničke suradnje. Također, radit će i na pozivanju mladih na solidarnost, uspostavljanju kontakta i povjerenja mladih, uspostavljanju komunikacije s Općinskim vijećem i načelnikom, sudjelovanju u pripremi i organizaciji dana Općine. Kao važan dio svoga programa ističu i sudjelovanje u humanitarnim akcijama, sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave u politici za mlade, te suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

“Ukoliko tijekom godine budu organizirane određene radionice, susreti ili konferencije od strane drugih institucija, a koje tematski povezane s potrebama i problemima mladih, članovi Savjeta mladih Općine Velika Ludina će nastojati sudjelovati u istima” – stoji u Programu rada Savjeta mladih za 2021. godinu koji je odobrilo i Općinsko vijeće Velike Ludine.