Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, kapitalne pomoći investicijama u proizvodnji i potpore za unaprjeđenje turističke ponude

U svrhu doprinosa stvaranja što povoljnijeg okruženja za razvoj malog gospodarstva i turizma na ovom području u 2021. godini Sisačko-moslavačka županija je u svom proračunu osigurala 13.371.999,00 kuna za provedbu 13 direktnih i indirektnih poticajnih mjera za gospodarstvenike.

Ugovore o potpori potpisali su predstavnici tradicijskih i umjetničkih obrta, te korisnici kapitalnih pomoći za nove investicije u proizvodnji, kao i korisnici potpora za unaprjeđenje turističke ponude u SMŽ, ukupno 112 korisnika.

„Sisačko-moslavačka županija svake godine dodjeljuje kapitalne pomoći gospodarstvenicima, kako bi se olakšalo funkcioniranje gospodarstva i života uopće. Izdvajamo značajna sredstva za razne potpore u gospodarstvu, najviše u Hrvatskoj, preko 3,5 % sredstava Proračuna“ – naglasio je župan Ivo Žinić dodavši kako su tradicijski i umjetnički obrti, ali i obrti općenito najugroženiji, a sada je i potres dodatno otežao situaciju jer su mnogi izgubili prostore u kojima su djelovali.

Na javni poziv pristiglo je ukupno 37 zahtjeva, od kojih 35 ispunjava uvjete. Ukupan iznos dodijeljenih potpora je 319.752,00 kune. Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje nabave opreme, alata, uređenje obrtničkih radionica, ali i za podmirivanje troškova poslovanje.

Druga mjera unutar koje su potpisani ugovori su kapitalne pomoći investicijama u proizvodnji. Na taj poziv javilo se ukupno 64 korisnika od kojih njih 48 ispunjava kriterije. Ukupan iznos za ove potpore je 750.000,00 kuna, a pojedinačni iznosi potpora su u rasponu od 2.575,00 do 21.195,00 kuna ovisno o vrstama ulaganja. „Korisnici ovih potpora su obrti i mikro trgovačka društva sa do 9 zaposlenih, a namjena ovih sredstava je ulaganje u nabavu opreme i poboljšanje uvjeta rada.“ – ističe župan.

Na natječaj za treću mjeru odnosno potpore za unaprjeđenje turističke ponude javilo se ukupno 34 korisnika od kojih je njih 29 ispunilo uvjete i za koje je osiguran iznos od 400.000,00 kuna. Raspon pojedinačnih potpora je od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ovisno o ulaganjima i djelatnošću kojom se bave. „Korisnici ovih potpora su registrirani turistički subjekti koji ulažu u proširenje turističkih kapaciteta, nove sadržaje i općenito podižu kvalitetu turističke ponude naše županije.“ – rekao je župan Žinić.

Osim ovih poticajnih mjera u tijeku su  i natječaji po projektima: Poduzetnički krediti 2018-2021 i Sufinanciranje kamata za kredite odobrene pri HAMAGU-u.