Izgradnja vidikovca uz rijeku Lonju u Osekovu

Krenuli su radovi na izgradnji vidikovca uz rijeku Lonju u Osekovu. Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio projekta izgradnje Posjetiteljskog centra „Crna roda“ na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Osekovu.

Kako bi se omogućio pristup izvođačima radova na gradilište do rijeke Lonje, Grad Popovača je osigurao izgradnju puta za pristup mehanizacije odnosno budućih posjetitelja vidikovca. “Cesta će se jednim dijelom izvesti kao makadamska, dok će ostatak biti izveden kao zemljani put. U sklopu ovih radova izgradit će se i propusti na depresijama u samom polju. Prilikom izgradnje vodi se računa da se postojeći put uklopi u ukupni izgled ovog terena”- obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković koji je obišao radove.

Grad Popovača u proračunu je također osigurao i sredstva za opremanje Posjetiteljskog centra multimedijom kao i za izgradnju ograde oko objekta. Kompletni završetak na izgradnji i uređenju Centra očekuje se krajem ljeta ove godine.