Završna konferencija projekta Biram zdravlje

Zaklada Sandra Stojić na završnoj je konferenciji predstavila provedbu i rezultate svog EU projekta Biram zdravlje. Naglasak u provedbi projekta bio je prevencija bolesti i promocija zdravlja, rekla je Josipa Žegarac, voditeljica projekta.

Josipa Žegarac, voditeljica projekta

Projekt Biram zdravlje Zaklada Sandra Stojić započela je neposredno prije početka pandemije corona virusa. „To je bio izazov, ali je ta situacija projektu dala još više na značaju.“, istaknula je Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić.

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Kroz provedbu projekta Zaklada Sandra Stojić pronašla je nove puteve i načine promocije zdravlja i stvaranje zdravih navika kod građana te je postigla cilj projekta. Uz djelovanje na društvenim mrežama Zaklada je u projektu organizirala javne zdravstvene akcije, radionice te je sve to objedinila u brošuri Biram zdravlje.

Partneri u projektu Zakladi su bili: Društvo dijabetičara Kutina, Respiro, udruga liječnika i Grad Kutina. Predstavnica Grda Kornelija Marošević istaknula je važnost ovakvih projekta te je pohvalila i čestitala Zakladi i partnerima na rezultatima ovog uspješnog projekta.

Vrijednost je provedenog projekta 490 tisuća kn, a finaciran je iz Europskog socijalnog fonda. U Zakldi se nadaju daće projekt biti nastavljen, a do tada su poručili građanima; Biramo zdravlje!“.