U Donjoj Vlahiničkoj u tijeku sanacija objekta stare škole

Grad Popovača započeo je radove sanacije objekta nekadašnje škole Donjoj Vlahiničkoj. Riječ je o staroj zgradi koja je kroz godine mijenjala namjenu, a u posljednjih nekoliko, nakon što se zatvorila trgovina, značajno je propala. Također, potres koji je krajem prošle godine pogodio područje naše županije još ju je teže oštetio te se nakon niza razgovora u Gradu odlučilo krenuti u sanaciju prednjeg dijela tog objekta, dok će se ostatak koji je u potpunosti neuporabljiv srušiti.

Prostor koji će se sanirati biti će priveden svrsi te će nakon niza godina mještani ovog naselja ponovno imati trgovinu.  „Naime, dva trgovačka lanca iskazala su interes za ponovno otvaranje trgovine mješovitom robom, za čime i sami mještani Donje Vlahiničke, posebice oni starije životne dobi, izražavaju potrebu zbog nemogućnosti čestog odlaska do trgovina u drugim mjestima. Ponovno otvaranje trgovine s obzirom na situaciju i ako sve bude prema planu, mještani mogu očekivati tijekom lipnja ove godine“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković. U sklopu rekonstrukcije objekta izvršit će se zamjena krovišta koje je oštećeno padom dimnjaka, izmjena dotrajalih instalacija te sanacija vanjske fasade. Također će se urediti okoliš oko objekta te potrebna parkirališna mjesta. Radove izvode Komunalni servisi Popovača.