Strategija pametnog Grada Popovače 2021. – 2026.

Gradsko vijeće Grada Popovače prošloga je tjedna jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Strategije pametnog Grada Popovače 2021. – 2026. Riječ je o dokumentu izrađenom s ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika područja grada Popovače i razvoja gospodarstva. „Ovaj dokument predstavlja temelj za daljnju realizaciju projekata i mjera koje osiguravaju daljnji pametni razvoj grada, s ciljem efikasnijeg upravljanja sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova te potencijalima lokalne zajednice. Strateška područja na koja smo se fokusirali su: pametno upravljanje (obuhvaća npr.uvođenje e-usluga), pametna mobilnost (npr.pametni biciklizam, stvaranje okruženja za električna vozila), pametan okoliš (npr.pametna javna rasvjeta, praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom), pametni ljudi (obuhvaća npr.e-stipendiranje i razvoj digitalnih kompetencija zaposlenika i građana), pametno življenje (npr.usluge e-knjižnice i videonadzor) te pametno gospodarstvo (obuhvaća npr. projekte poput centra za robotiku, razvoj mobilnih aplikacija za turizam i e-tržnicu).“- pojasnila je predstavnica gradske uprave Valentina Bočkaj.

Izrada Strategije nastala je inicijativom zaposlenika gradske uprave, a izrađena je uz stručnu pomoć Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, te nije zahtijevala financijska sredstva iz proračuna Grada.