Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2021. godini

Grad Popovača će i u 2021. godini sufinancirati nova zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima.

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće donijelo je Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima.

Cilj ove mjere je poticanje novog zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Popovače.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača je u Proračunu Grada za 2021. godinu, sukladno pokazateljima potražnje iz prethodnih godina, planirao unutar Programa subvencija u gospodarstvu iznos od 150.000,00 kn.

Korisnici sredstava iz ovog Programa mogu biti poslodavci, pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda te poslodavci koji imaju registriranu tvrtku na području Grada Popovače i koji su u 2021.godini zaposlili radnika s prebivalištem na području Grada Popovače prijavljenog na HZZ-u Popovača.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurava sredstva u iznosu od 10.000,00 kn po jednom novozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- za dva novozaposlena radnika.

Ova poticajna mjera za sufinanciranje novog zapošljavanja primjenjivat će se do utroška planiranih sredstava.

Više o programu, načinu i uvjetima prijave, zainteresirani mogu pronaći na internetskoj stranici Grada www.popovaca.hr.