Pratite život bijelih roda

Park prirode Lonjsko polje kroz program “Wet meadows and pastures” financiran od strane EuroNatur prati život bijelih roda.

Provedbom ovog projekta bolje se upoznaje biologija roda, a provodi se i s ciljem podizanja javne svijesti o ugroženosti roda kao vrste te očuvanja njihovih gnijezdećih staništa. U očuvanju roda posebno mjesto zauzima očuvanje njihovih hranidbenih staništa, posebno vodenih i travnjačkih koja im predstavljaju izvor hrane što je jedan od razloga zašto u Lonjskom polju ima čak 70 aktivnih gnijezda.

Osim djelatnika život bijele rode mogu pratiti i svi zainteresirani građani. Sve informacije i live prijenos i rodinog gnijezda nalaze se na internetskoj stranici Parka prirode.