Obavijest o E-upisima u Dječji vrtić Kutina

Dječji vrtić Kutina je ove godine uključen u projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i CARNET. Prijave za upis dostavljaju se preko Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a), tj. jedinstvene prijave na sve e-usluge u okviru projekta e-Građanin. Ovaj način prijave odnosi se samo na redovite programe u Kutini, Repušnici, Banovoj Jaruzi i Međuriću. POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE RODITELJE DA ZA POTREBE E-UPISA OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANINA. Ova vrsta prijave za upis ne odnosi se na program predškole u Kutini (tri puta tjedno od 16,00 do 19,00 sati u objektu Maslačak). Sve dodatne informacije kao i točno vrijeme prijave za upis bit će objavljene naknadno na našim mrežnim stranicama i stranicama Grada. Vrijeme prijave za sve sudionike Projekta je ujednačeno za RH i određuju nadležne institucije.
STRUČNI TIM
https://vrtic-kutina.hr/…/OBAVIJEST-O-E-UPISIMA-U-DJE…