Neto dobit Petrokemije u prošloj godini u iznosu od 265 mln kn

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. razmotrio je i usvojio revidirane godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu za Petrokemiju d.d. i grupu Petrokemija, koji su danas objavljeni na mrežnim stranicama Zagrebačke burze i Petrokemije. Kompanija je u prošloj godini ostvarila neto dobit u iznosu od 265 milijuna kuna, u odnosu na dobitak od 140 milijuna kuna ostvaren u 2019. godini. Na taj je način Petrokemija ostvarila jedan od najboljih rezultata u svojoj povijesti, zahvaljujući stabilnoj proizvodnji i prodaji, te niskoj cijeni prirodnog plina.