Županija objavila Javni poziv za Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije

Župan Sisačko-moslavačke županije objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu «Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije» za 2021. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači koji su:

– registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije

– koji pozitivno posluju

– koji imaju podmirene obveze prema državi

– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima za vrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.

Sredstva potpore – ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 400.000,00 kuna. Intenzitet potpore – podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50%.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a traje do kraja mjeseca. Lista primatelja bespovratnih potpora biti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI NRAZVOJ, „UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U SMŽ“ – za 2021.g., Prijava na javni poziv – „NE OTVARAJ“, Rimska 28, 44000 SISAK

Nekompletirani zahtjevi i zahtjevi koji dođu izvan roka neće se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak, Rimska 28/II, na telefon:044/540-073 ili na e-mail adresi: turizam@smz.hr