Županija objavila Javni poziv po Projektu “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji” za 2021. godinu

Župan Ivo Žinić raspisao je Javni poziv po Projektu “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji” za 2021. godinu. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju obrti i mikro trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije a bave se proizvodnom djelatnošću te zapošljavaju od 1 do 9 (i 9) zaposlenih a u skladu s Projektom i Uputama ovog Javnog poziva.

Projekt i Upute za prijavitelje na Javni poziv dostupni su na web – stranici Sisačko – moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima te informacije o načinu provedbe projekta.

Ukupni fond sredstva za dodjelu kapitalnih pomoći po ovom Projektu iznosi ukupno 750.000,00 kuna Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kn.

Zahtjevi se zaprimaju zaključno sa danom 31. ožujka 2021. godine. Odluka o raspodijeli sredstava biti će objavljena na web stranici Sisačko – moslavačke županije (www smz.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija predaje se osobno u pisarnici Sisačko – moslavačke županije ili se šalje poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Zahtjev za natječaj „Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji“ za 2021. godinu

– ne otvaraj –

44 000 Sisak, Rimska 28

Zahtjevi koji dođu izvan roka neće se razmatrati.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 044/540-058 ili putem e-mail adrese: poduzetnistvo@smz.hr