Županija donijela odluku o dodjeli stipendija

Sisačko-moslavačka županija na svojim je stranicama objavila odluke o dodjeli stipendija srednjoškolcima i studentima. Prema utvrđenoj konačnoj bodovnoj listi dodijelit će se 45 stipendija učenicima srednjih škola u visini od  500 kuna mjesečno, te 25 stipendija studentima u visini od 700 kuna mjesečno.