Zamjena krovišta na domu u Husainu

Na društvenom domu u Husainu uskoro će početi zamjena dotrajalog krovišta, a nakon toga najalvjeno je i uređenje unutrašnjosti.
Predsjednik VMO Husain Vladro Kurečić izrazio je zadovoljstvo skorim početkom radova na krovištu na domu u Husainu. „Dugi niz godina naš je dom bio zanemarivan te smo htjeli krenuti s radovima na krovištu. Kad se obnovi krovište, tek tada možemo krenuti dalje s uređivanjem samog prostora. Krovište je osnova za daljnji rad. Dom koriste i nogometni klub, DVD, Udruga žena te će Dom koristiti i svim našim sugrađanima za njihova privatna okupljanja“, rekao je predsjednik VMO Husain.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić podsjetio je kako je Grada Kutina napravio plan obnove društvenih domova u naseljima te su tako u tijeku radovi na domovima u Selištu, Katoličkim Čairama, Šartovcu i Banovoj Jarugi. Ove godine za obnovu domova u gradskom proračunu je osigurano0 1,4 mil. kn,, a vrijednost radova na domu u Husainu je 440 tisuća kn. „Nadam se kako će u što prije vrijeme i cijeli Dom biti obnovljen, da će mještani u njemu obilježavati lijepe stvari te će on služiti svojim stanovnicima za razne aktivnosti. Osim samog krova potrebno je obnoviti i pozornicu te izvršiti još neke radove u samom Domu“, rekao je gradonačelnik Kutine.
Obnova domova nastavit će se prema planu, a neki projekti poput energetske obnove domova bit će prijavljeni na natječaje za sufinanciranje iz nacionalnih i društvenih fondova.