Start postrojenja DUKI 1

Danas (19. ožujka 2021.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1 / linija 100 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d, obaveštavaju iz kutinske Petrokemije.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.