SIMORA pripremila i prijavila projekt za SJP “RIS” Kutina

Razvojna agencija SIMORA nedavno je pripremila i prijavila tri  projekta na natječaj “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” ukupne vrijednosti 1.500.000,00 kuna.

Za Udrugu specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata “RIS” Kutina – Podružnica Kutina u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom prijavili su projekt „RIS-ovi u civilnoj zaštiti Sisačko-moslavačke županije“ u kojem će se educirati i osposobiti 15-ero ljudi te će se nabaviti osnovna oprema. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva – Razvoj udruge “RIS” kao dijela civilnog društva kroz jačanje njihovih operativnih kapaciteta na način da budu u mogućnosti odgovoriti na sve izazove i probleme lokalne zajednice. Županijski stožer civilne zaštite će osnovati interventni tim civilne zaštite koji bi bio osposobljen za spašavanje na vodi, pod vodom i podrška prilikom spašavanja u potresu u koji bi uključio novoosposobljene ljude. Projekt je vrijedan 499.123,67 kn, a trajat će 12 mjeseci.

Također, prijavili su i projekt „Zaigraj znanje – jačanje kapaciteta lokalne zajednice“ vrijedan gotovo pola milijuna kuna, čiji je nositelj Hrvatska udruga izrađivača videoigara, a provodit će se u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom.

Za Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Siska prijavljen je projekt Zajedništvom do bolje budućnosti s ciljem jačanja njihovih kapaciteta, kao i kapaciteta partnerske organizacije vrijednosti nešto veće od 440 tisuća kuna.