Pokrenute aktivnosti za sanaciju pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Voloderu

U dogovoru sa članovima Mjesnog odbora Voloder, gradonačelnik Josip Mišković sa suradnicima je obišao pješačku stazu u Moslavačkoj ulici.

Tom prilikom definirane su dionice koje su najkritičnije kada je riječ o oštećenjima. „Obilaskom ove pješačke staze dogovorena je detaljna rekonstrukcija najoštećenije dionice te staze u dužini od oko 300 metara, a prema projektnoj dokumentaciji. Oštećenja evidentirana na preostalim dionicama ovog nogostupa će se privremeno sanirati. Kada je riječ o pješačkoj stazi uz most na zavoju u Gornjem krivaju koja zbog značajnog oštećenja predstavlja veliku opasnost za kretanje pješaka, zahtjev za popravak tog dijela uputit će se prema Županijskoj upravi za ceste“- obrazlaže gradonačelnik Josip Mišković.

U okviru obilaska ovog terena, gradonačelnik se sastao i sa mještanima Ulice svetog Josipa, a vezano za njihov zahtjev za suglasnost Grada za izgradnju zavjetne kapelice uz cestu u toj ulici. Kako je istaknuto, drvena kapelica sv. Josipa koju su stanovnici podigli na privatnom zemljištu 2003. godine i uslijed dotrajalosti se urušila, izmjestit će se izgradnjom nove na nekoliko metara udaljeno zemljište koje nije u privatnom vlasništvu.