Odabir pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 27. ožujka organizirao je na sajmištu u Popovači odabir pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka. Kako je istaknuo Miško Šklempe, predsjednik saveza, predvedeno je i ocijenjeno oko 80 pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka iz cijele Hrvatske, a zanimljivo je kako je među ocijenjenima i konj Zekan vlasnika Tomislava Suknaića iz Majskih Poljana koji je srećom preživio potres.

Da je riječ o važnom događaju potvrdio je svojom nazočnošću zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec. „Sisačko-moslavačka županija ima razvijen sustav poticaja svih poljoprivrednih grana, a naročito uzgoja autohtonih pasmina konja. Siguran sam da će se ova uspješna suradnja s uzgajivačima i savezom nastaviti i u budućnosti.“ – naglasio je Rosavec.

„Konjogojstvo je grana stočarstva koja ima najveći porast u broju grla i uzgajivača u zadnje dvije godine, a upravo je hrvatski hladnokrvnjak naša najbrojnija izvorna pasmina konja“ – istaknuo je Šklempe pojasnivši kako se ovo ocjenjivanje provodi s ciljem očuvanja pasmine budući da se za daljnji rasplod može koristiti samo materijal ocijenjenih pastuha.