Završen remont u Petrokemiji

Sukladno planiranim rokovima u Petrokemiji d.d. završio je remont proizvodnih pogona koji je obuhvatio postrojenja Amonijak, UREA, Prerada voda, Energana, Sumporna kiselina, DEE, PEPI, KAN 1, AN/KAN 2 i NPK 1.

Tijekom remonta je na postrojenju Amonijak provedena veća investicija ugradnje novog predgrijača zraka za loženje primarnog reformera, vrijedna oko 22 milijuna kuna.

Ukupan trošak remonta je 90 milijuna kuna pri čemu su u ovom remontu izvedene i razvojne investicije vezane uz unapređenje energetske učinkovitosti tvornice.

Pokretanje proizvodnje počelo je postepeno od 8. veljače pri čemu proizvodnja amonijevog nitrata neće krenuti dok se ne završe popravci na postrojenju AN/KAN 2 i cjelokupna procjena stanja postrojenja AN/KAN 2 vezano uz štete od potresa.