Tijek radova na izgradnji popovačke tržnice

U tijeku je izvođenje radova na montaži drvene konstrukcije otvorenog dijela buduće tržnice u Popovači- nadstrešnice.

„U zatvorenom dijelu tržnice trenutno su u završnoj fazi radovi na izvođenju pregradnih zidanih zidova te se vrši priprema za izvedbu podne hidroizolacije. Nakon montaže lameliranih nosača i greda nadstrešnice, pristupit će se izvođenju drvene konstrukcije krovišta iznad unutarnjeg dijela tržnice“- ističe gradonačelnik Josip Mišković govoreći o tijeku realizacije projekta „Rekonstrukcija dijela zgrade, izgradnja nadstrešnice i izvedba platoa otvorenog dijela tržnice“.

Podsjećamo, riječ je o projektu kojeg je Grad Popovača prijavio na natječaj za financiranje iz EU fondova te je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao ugovor za ostvarenu financijsku potporu u iznosu od 5,1 milijun kuna.