Proglašenje prirodne nepogode – potres

Dana 28. i 29. prosinca 2020. godine dogodio se potres golemih razmjera te niz drugi potresa koji su izazvali štetu na području Sisačko-moslavačke županije.

Na osnovu prijedloga gradonačelnika i načelnika, župan Ivo Žinić proglasio je 09. veljače prirodnu nepogodu – potres na na području području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača, Sisak te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.