Problemi u kanalskom sustavu

Proteklog vikenda u nekim dijelovima Općine Velika Ludina  pala je obilna, ponegdje i rekordna količina kiše ali i snijega. Zbog takvih  situacija načelnik Dražen Pavlović ističe kako treba posebnu pažnju posvetiti kritičnim mjestima u kanalskom sustavu (propusti ispod cesta, pristupni mostovi, čistoća i protočnost kanalskih pravaca). Naime, ti elementi osiguravaju kvalitetnu odvodnju oborinskih voda i protočnost sustava.

Kako bi se smanjila mogućnost poplava i nakupljanje vode na nogostupima i kolnicima Općina Velika Ludina je u  Odlukom o komunalnom redu (SN 2/19) donijela mjere vezane uz funkcionalnost odvodnog sustava.

Članak 102 Odluke o komunalnom redu se odnosi  na funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava  koji se osigurava mjerama koje  pravna ili fizička osoba u svojstvu vlasnika ili korisnika zemljišta i objekata koji neposredno graniče s javnom površinom (dalje: izvršenik),  mora izvršavati,  u slivnoj dionici koja je određena duljinom granične međe prema javnoj površini.

Mjere održavanja uključuju:

– uklanjanje nanosa i muljnog taloga u ukupnoj duljini slivne dionice (odvodni – cestovni jarak);

– uklanjanje muljnog taloga iz propusnih cijevi prilaza;

– profiliranje stranica i dna odvodnog jarka;

– korekcije visine i profila propusnih cijevi prema visinskim značajkama slivne dionice i propusnoj moći.

Mjere održavanja provode se u redovitoj dinamici najmanje dva puta godišnje te u izvanrednim slučajevima po stvarnoj potrebi.

Nadalje, sukladno članak 103 Odluke o komunalnom redu – Ako izvršenik propusti izvršiti obvezu u smislu članka 102. funkcionalnost odvodnog sustava osigurat će se interventnim mjerama na teret izvršenika.

„Molimo stanovnike naše Općine, da skladno navedenim člancima Odluke o komunalnom redu održavaju cestovne odvodne jarke prohodnima za oborine, jer na taj način stvaraju dobre uvjete za sebe a i za funkicioniranje cjelokupne komunalne infrastrukture u svojim naseljima.“ – poručuje načelnik Dražen Pavlović.