Prijave šteta od potresa u Velikoj Ludini

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres, na području Općine Velika Ludina pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivredi, građevinama i u prometnu da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete zaključno sa petkom 19. veljače 2021. godine.

„Ukoliko se radi o šteti nastaloj na građevinama, potrebno je upisati adresu građevine, k.č.br., k.o. i naznaku da li je građevina legalna. Za štetu na poljoprivredi obavezno upisati ARKOD česticu. Svi podaci traženi na obrascu moraju biti ispunjeni.“ – napominju iz općine.

Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Općine, a popunjeni se dostavlja putem e-maila: opcina@ludina.hr, osobno na adresu općine ili poštom.