Obavijest o startu postrojenja u Petrokemiji

Sutra (26. veljače 2021.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju Dušične kiseline 1 / linija 200, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.