Nastavljaju se sufinancirati troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Grad Popovača i ove godine sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Popovače.

Troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sufinancirat će se u sljedećim iznosima:

• 300,00 kuna za ženke psa

• 200,00 kuna za mužjaka psa

• 150,00 kuna za ženka mačke

• 100,00 kuna za mužjaka mačke

Ostatak troškova do punog iznosa troškova sterilizacije ili kastracije snositi će vlasnik životinje.

Sufinanciranje troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka će se realizirati u suradnji sa zainteresiranim veterinarskim organizacijama s kojima će Grad Popovača sklopiti ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka.

Sufinanciranje kastracije ili sterilizacije provoditi će se kod uredno registriranih pasa i mačaka poznatih vlasnika nad kojima su provedene sve propisane mjere cijepljenja i označavanja i to za jednog psa i jednu mačke po vlasniku u tijeku 2021. godine.

Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja sterilizacije ili kastracije u veterinarskoj organizaciji ishoditi odobrenje Grada Popovače kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije.

Obrazac zahtjeva objavljen je na internetskoj stranici grada Popovače, a može se dobiti i u gradskoj upravi.

Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka iz Proračuna Grada Popovače u 2021. godini izdvojit će se iznos od 15.000,00 kuna, sufinanciranje troškova vršiti će se do iskorištenja ukupnih predviđenih sredstava.