Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovače

Gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković objavio je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača.

Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta na području katastarskih općina Popovača, Potok, Osekovo, Stružec, Volodera i Selište koje je predviđeno za poljoprivredne svrhe. Popis poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, s kulturama, površinama i početnim cijenama zakupa nalazi se u Prilogu objavljenom na mrežnoj stranici grada Popovače. Površine zemljišta koje su predmet ovog Natječaja predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od pet godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju domaće fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj. Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od objave javnog natječaja na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača i oglasnoj ploči Grada Popovača, odnosno rok je do 9. veljače. Obrazac ponude, kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti tijekom prijave nalazi se na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača www.popovaca.hr i prostorijama gradske uprave Grada Popovače. Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Grad Popovača. Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.