Izvrsni rezultati poslovanja Petrokemije u 2020.

Petrokemija je u prošloj godini ostvarila neto dobit u iznosu od 267 milijuna kuna, u odnosu na 141 milijun kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki neto dobit za 2020. iznosi 294 milijuna kuna, u usporedbi s neto dobiti od 209 milijuna kuna u 2019. godini.

Treba istaknuti kako pandemija Covid-19 nije imala negativan utjecaj na potražnju za mineralnim gnojivima zbog očekivane neelastičnosti potrošnje hrane i poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mineralnih gnojiva radila je stabilno, dok je logistika djelovala uz manje poremećaje u lancima opskrbe. Na poslovanje Petrokemije Grupa u 2020. godini pozitivno je utjecala i znatno niža cijena prirodnog plina, kao i implementirane mjere efikasnosti u prethodnim razdobljima.

Tvrtka je planirala remont tijekom ljeta 2020., međutim kao posljedica pandemije Covid-19 termin remonta je prebačen na siječanj 2021. zbog nemogućnosti pojedinih dobavljača da dostave rezervne dijelove unutar inicijalno planiranih rokova i zbog tada važećih restrikcija putovanja. «Poslovodstvo pažljivo promatra razvoj situacije vezano uz Covid i provodi relevantne preporuke HZJZ za očuvanje zdravlja i sigurnosti zaposlenih u Petrokemiji. Također kontinuirano radimo na procjeni učinaka pandemije na poslovanje Društva. Dobri rezultati iz 2020. godine osiguravaju nam stabilnost poslovanja u narednom razdoblju te podlogu za razvojne projekte», naglasio je predsjednik Uprave Davor Žmegač.