Izmjena Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 3. veljače 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (»Narodne novine« broj 7/21) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabranjuju se posjete bolnicama i svim pružateljima socijalne usluge smještaja i boravka, osim za korisničku skupinu djece i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– prilikom ulaska i boravka u javnim ustanovama stranke su obvezne pravilno nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke

– lovačke udruge mogu organizirati lov samo uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i uz pridržavanje naputka za lovačka društva kod epidemije zarazne bolesti COVID-19

– preporuka bolnicama, domovima za starije i nemoćne te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi da organiziraju rad u smjenama, kad god je to moguće.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. veljače 2021.