Gradonačelnik i predsjednik GV u obilasku VMO Kletište

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu predsjednika Gradskog vijeća Davora Kljakića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduarda Gelešića i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Hrvoja Krmelića obišao je Kletište gdje ih je dočekala predsjednica VMO Kletište Đurđica Rubčić. Na spomenutom sastanku tema je bio društveni dom te buduća ulaganja u samo naselje. 


“Kletište nam svima može biti uzor kako se dobro i kvalitetno vodi mjesni odbor, i to ne samo sada u ovom novom mandatu, nego u zadnjih desetak godina. Na inicijativu samih mještana Kletišta započeta je izgradnja mjesnog doma koji je sada potpuno uređen i u funkciji. Spomenuti dom je jedan od manjih domova na području Kutine te je izuzetno kvalitetan po svojem sadržaju. Prije nekoliko godina ugrađeno je centralno grijanje, a 2020. godine uređen je okoliš, popločana terasa i kupljena nova kuhinja za potrebe doma. Mještani Kletišta su izrazili želju da se ove godine obnovi dio cesta koje su oštećene te su stavili poseban naglasak na sanaciju jaraka koji prolaze pored tih cesta tako da njihovim uređenjem bude  kvalitetnija odvodnja, naročito tijekom kišnog razdoblja. Grad Kutina će sanirati postojeće stanje te i dalje raditi za dobrobit Kletišta” rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

“Rekla bih da dobro surađujemo sa Gradom Kutinom. Dobili smo jednu jako lijepu kuhinju za naš dom, obećano nam je krečenje doma, zadovoljni smo dobrom suradnjom sa Gradom i gradonačelnikom, gradonačelnik nas često obiđe. Nadamo se da će se ta suradnja i nastaviti na obostrano zadovoljstvo” dodala je Đurđica Rubčić, predsjednica MO Kletište. (ww.kutina.hr)