880 tisuća kuna za sport u 2021. godini

Nakon održanog Povjerenstva za ocjenjivanje Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu za 2021. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavila je rezultate.

U Proračunu Grada Popovače za 2021. godinu osigurala su se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Popovače za sufinanciranje programa u području sporta u 2021. godini iznosi 880.000,00 kuna, odnosno 25.000,00 kuna za Kapitalne donacije sportskim društvima, odnosno 855.000,00 kuna za Tekuće donacije sportskim društvima.

Najviše financijskih sredstava, nešto više od 166 tisuća kuna dodijeljeno je SNK „Moslavac“ Popovača koji će i ove godine provoditi projekt „Škola nogometa“.