2,1 mln kn za sufinanciranje potreba u sportu

 Grad Kutina uputio je javni poziv za sufinaniciranje potreba u sportu na području Grada Kutine za 2021. godinu

 Ove će godine iz proračuna biti osigurano 2.106.000,00 kuna za potpore sportu. Odnosi se to na potporu sportskim klubovima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Skupštine Zajednica sportskih udruga Grada Kutine.

  Na natječaj se mogu javiti sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba u području sporta. Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i u Registar sportskih djelatnosti. Detalje prijave možete naći na gradskoj web stranici www.kutina.hr  Rok za podnošenje prijava istječe 26. veljače 2021.godine.