Raspored dežurstava zubara u Popovači za građane područja pogođenih potresom

Iz Doma zdravlja Kutina obavještavaju građane da će ordinacije dentalne medicine na lokaciji POPOVAČA,  primati i zbrinjavati hitne dentalne slučajeve stanovništva s područja Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja.


08. siječanj 2021.
     od 13  – 18 sati

dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

 11.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

 12.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

 13.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

 14.  siječanj 2021. od 07 – 18 sati

Dr Mislav Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

15.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

Dr Mislav Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

16.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

18.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

19.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

20.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

21.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

22.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

23.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

25.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

26.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

27.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

28.  siječanj 2021. od 07 – 13 sati

dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

29.  siječanj 2021. od 13 – 18 sati

dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

MOLIMO PACIJENTE DA SE OBAVEZNO PRVO NAJAVE TELEFONOM