Kutinske osnovne škole sigurne su za boravak učenika.

Prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u suglasnosti s ravnateljima osnovnih škola i osnivača nastava u kutinskim školama održava se prema A modelu (nastava u školama) za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a za učenike od 5. do 8. razreda prema C modelu (online nastava).

Grad Kutina osnivač je pet osnovnih škola i jedne osnovne glazbene škole koje je obišao pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo Željko Tomičić.

  „Sve matične osnovne škole sigurne su za boravak učenika. OŠ Vladimir Vidrić Kutina i OŠ Mate Lovraka pretrpjele su manja oštećenja koja se saniraju. Nažalost, zbog većih oštećenja zatvorena je Područna škola Gojlo i učenici se prevoze u matičnu školu. Također, zbog neispravnih dimovoda obustavljena je nastava i u Područnoj školi Jamarice i učenici se prevoze u OŠ Banova Jaruga. Pristupit će se sanaciji objekta u nadzoru dimnjačara. Sve osnovne škole imaju preporuku da prve dane nastave obave u vježbi evakuacije učenika u slučaju novih potresa, što škole i čine“, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo Željko Tomičić. (izvor: kutina.hr)