Priopćenje kluba vijećnika SDP-a

Vezano uz Sjednicu Gradskog vijeća Kutine održanu 3.12. 2020. godine na kojoj je izglasan Proračun za 2021. godinu SDP se oglasio priopćenjem za javnost:


“Klub vijećnika SDP-a, kao i još nekoliko vijećnika nije podržalo donošenje Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu iz nekoliko razloga, između ostalog jer se iznosom od preko 257 milijuna kuna poseže za novim zaduženjima s preko 25 milijuna kuna koji će pasti na teret građana i poduzetnika. Proračunom se pogoduje političkim lancima u gradu koji žive nauštrb kvalitete života ostalih sugrađana. Pojedine stavke u proračunu rastu neopravdano, osobito iznosi za plaće u Gradskoj upravi i to za oko 1.000.000,00 kuna na godišnjoj razini. Novotvoreni Ured gradonačelnika planira na plaće utrošiti oko 800.000,00 kuna, što je je za preko 200.000,00 kuna više u odnosu na plan za 2020. godinu, a ostali izdaci, od kojih najviše bodu u oči „Rashodi za usluge“ planirani su na razini gotovo 600.000,00 kuna.
Klub vijećnika SDP-a podnio je tri amandmana koji su usmjereni na smanjenje upravo tih neopravdano povećanih iznosa. Amandmanima se željelo pomoći poljoprivrednicima i zadrugama sa 100.000,00 kuna kako bi ih potakli na proizvodnju, te unaprjeđenje i povećanje plasmana vlastitih proizvoda, osobito u ovo vrijeme pandemije. Za ne povjerovati je, ali ta vrlo bitna poticajna stavka u proračunu za 2021. godinu je smanjena, što je neprihvatljivo i podcjenjujuće. Našim poljoprivrednicima sada je prijeko potrebna pomoć oko plasmana proizvoda i distribucije, te bi se na taj način potaknulo i povećanje zarade poljoprivrednicima, a našim sugrađanima omogućio jednostavniji način kupnje proizvoda lokalnog podrijetla.

Drugim amandmanom Kluba vijećnika SDP-a predloženo je da se poveća iznos za rad udruga, osobito udruga mladih koje bi se bavile promicanjem nenasilja i izgradnji mira, razvoja volonterstva u lokalnoj zajednici, poticanjem kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, psihosocijalnom podrškom, prevencijom ovisnosti i sl. a što je iznimno bitno kako bi se prevladali negativni utjecaji na psihološko stanje osoba uzrokovano virusom kovid-19.
Putem amandmana zatražilo se i preusmjeravanje 199.000,00 kuna na poticanje demografskog rasta – naknade za djecu jer je ta stavka, kao jedna od rijetkih, smanjena u proračunu za 2021. godinu.
Umjesto da se borimo protiv iseljavanja građana i potičemo mlade obitelji na ostanak u Kutini, u Proračunu za sljedeću godinu taj se iznos umanjio, što nikako ne možemo podržati.
Klub vijećnika SDP-a amandmane je predao u roku, tj. dva dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća, točnije 1.12. u 14:30h, no predsjednik Gradskog vijeća odbio ih je uopće uvrstiti u raspravu pod izlikom da su amandmani pristigli van roka, što nije točno.
Prema članku 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine stoji: „Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pisano u obliku amandmana uz obrazloženje i to 2 (dva) dana prije održavanja sjednice“ U tekstu Poslovnika ne piše dva dana prije dana održavanja sjednice, zbog toga Klubu vijećnika SDP-a nije jasno tumačenje kako 1.12. nije dva dana prije 3.12. osobito jer se predsjednik Vijeća pozvao na načelo općeg računanja vremena. U obrazloženju predsjednik navodi kako se u rokove ne računa dan održavanja sjednice, što Poslovnikom nije decidirano.

Kako bi utvrdili točnost tumačenja, predlažemo preispitivanje donesenog očitovanja ili preciziranje termina u tekstu Poslovnika Gradskog vijeća.
Klub vijećnika SDP-a Kutina smatra da je neuvažavanjem pristiglih amandmana prekršeno njihovo pravo prema članku 39. Statuta Grada Kutine, a također su zakinuti i građani kojima bi se povećanjem potpora traženih putem amandmana, moglo odraziti na povećanje kvalitete života”