Ozelenjivanje Kutine

Grad Kutina je putem Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša organizirao jesensku akciju sadnje stabala na području Grada Kutine.

Osim na novim površinama, stabla će se posaditi i u drvoredima u kojima su mjestimično uklonjena dotrajala stabla zbog bolesti, odnosno gdje su se srušila zbog nevremena ( Ulica Kralja Petra Krešimira IV, A.G. Matoša, Hrvatskih branitelja, Hebrangova ulica, na trgu dr.Franje Tuđmana). Sadnice veličine od 3 do 5 metra su osigurane, a radi se o vrstama pogodnima za sadnju u urbanim prostorima ( Javori – Acer platanoides i Acer saccharium, Lipa – Tilia cordata, Hrast stupolike krošnje – Quercus spp.,Grab – Caprinus spp., Himalajski čempres – Cupressus himalaica, Liquidambar – Liquidambar stiracifula). Ukupno je posađeno 32 stabala, što uz stabla zasađena u proljetnom dijelu čini sveukupan broj od 62 stabla. 

Grad Kutina nastavit će  provoditi mjere ozelenjavanja kojima, između ostaloga, želi odgovoriti na klimatske promjene, te kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih sredina i istaknuli važnost i brojne dobrobiti urbanog zelenila.(www.kutina.hr)